Projecten

Home/Projecten

Een aantal (voorlopig) afgeronde projecten 2019:

Bedrijf in Medische Software (naam eventueel op aanvraag) – eigenaren begeleid om enerzijds te verkopen en anderzijds een nieuwe venture te starten voor een nieuwe (AI gerelateerd, big data) toepassing voor ziekenhuizen. Strategische koers bepaald, bedrijf verkoop-klaar gemaakt, nieuwe business- en organisatiemodel uitgetekend (e.e.a. loopt nog).

Secret Ninja’s/ Goal043 – vanuit het visiedocument de vervolgstappen zetten om de koers ook daadwerkelijk te volgen. O.a. door het team te coachen richting volgende (groei) fase. Samen met het bureau naar bredere dienstverlening richting klanten waarbij ik de strategie (inhoud) en creatief strateeg rol vervul. Sinds oktober 2017 diverse opdrachten.

Conneqtech – is een IoT scale-up die zowel in de Bike als de Care markt systeem geïntegreerde oplossingen kan aanbieden op diverse niveaus. Naast de techniek is ook de dienstverlening eromheen helemaal ingericht. Voor Conneqtech heb ik de marktanalyse gedaan, de waardeproposities uitgewerkt en een logische positionering in de Bike markt gekozen. Ik werk samen met de Bike OEMS inzake voorbereiding marktintroductie. Daarnaast ben ik bezig met het opzetten van de ketensamenwerking met technische en diensten partners als VodafoneZiggo, G4S – Securitas, AON, PON, Axa, FiNN en anderen.

8vance matching technologies – rich data platform technologie gericht op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in niet transparante markten. Business development en het ontwikkelen van nieuwe verticals, strategische joint ventures met marktleiders, diverse projecten met 4 verschillende proposities in werving & selectie (recruitment), door- en uitstroom en talent mapping. Sinds mei 2017 diverse opdrachten.

Een aantal (voorlopig) afgeronde projecten 2018:

Nationale Nederlanden – transformatievraagstuk waarbij vanuit de missie opnieuw tegen het licht houden blijkt dat er nieuw toekomstperspectief nodig is. Vanuit een nieuwe strategie voor de zakelijke markt op programmaniveau een volledig nieuwe businesslijn opbouwen gericht op dienstverlening rondom strategische domeinen. Van propositieontwikkeling breed en op serviceniveau met diverse partners tot distributiemodel en businessmodel.

Secret Ninja’s / Goal043 – wat is de volgende logische stap voor ons bedrijf, hoe ziet de toekomst er logischerwijze uit en wat is onze identiteit? Een positionerings- en strategie vraagstuk. Ingestoken vanuit de medewerkers en vanuit de klanten.

VodafoneZiggo – kom tot een 3-5 jaren visie voor COPS (Customer Operations) B2B? Een visie vraagstuk gericht op de toekomst waarbij service als onderscheidend vermogen in een mature commodity markt steeds belangrijker wordt. Met een klein team operationele mensen tot een gesegmenteerde B2B visie gekomen vanuit de ”Moment’s of Truth” in de customer journeys met daaraan gekoppeld de logische bij het DNA passende en door de klantsegmenten verwachte waardelementen inclusief een roadmap korte, middellange en lange termijn en Capex impact. Opdracht voor de board, onder tijdsdruk. Uitgevoerd op verzoek van The Acceleration Group (TAG).

Mediahuis – wat is de natuurlijk rol van Mediahuis Limburg en haar portfolio op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie? Een positioneringsvraagstuk gericht op de toekomst, gewenste en nodige innovaties en nieuwe proposities voor zowel werkgevers als werkzoekenden. Businessunit opgezet met eigen P&L verantwoordelijkheid, jobboard Limburgvac volledig vernieuwd, nieuwe proposities ontwikkeld, team verdubbeld in omvang. Van september 2017 t/m juni 2018.

Starten door Overname – hoe kun je ‘overnemerschap’ stimuleren? Veel MKB bedrijven kennen geen natuurlijke opvolging en veel DGA’s starten te laat met het overname klaar maken van hun onderneming. Hoe zorg je in een exclusieve en veilige omgeving dat hoogwaardig kwalitatief vraag en aanbod bij elkaar komen? Van juni 2017 t/m juni 2018

Een aantal afgeronde projecten 2017:

VodafoneZiggo – het trainen van business partners om strategische sparring partner van ondernemers (resellers) te worden. In eerste instantie gericht op 2 belangrijke vragen: hoe help ik mijn klanten in het komen van strategie naar executie en daarna hoe help ik mijn klanten om van producten naar proposities te komen. 2e helft 2017.

Maske GmbH – introductie van de eerste serie 10m3 laadruim volledige elektrische bestelauto’s op de Duitstalige markt? Marktintroductie, strategische communicatie, positionering en propositie-ontwikkeling. Samenwerking met een Duitse importeur en Chinese autofabrikant. 2e helft 2017.

Alvis io – een AVG (GDPR) oplossing gebouwd als SAAS op de blockchain en gericht op het MKB, in eerste instantie in Nederland, maar zeker ook internationaal. Positionering, segmentatie, distributiemodel en verdienmodel. Zoeken van investeerders en relevante distributiepartners. September 2017 t/m januari 2018.